Vergunningscheck

Met de komst van de Wabo zijn de mogelijkheden tot het omgevingsvergunningsvrij voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunningsvrij) weliswaar aanzienlijk verruimd, echter betekend dat niet dat u zondermeer kunt starten zonder vergunningen.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u inderdaad geen omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen maar wel een omgevingsvergunning voor de activiteiten slopen, kappen of planologisch gebruik.

Het is dan ook uiterst zinvol om problemen te voorkomen en vooraf vakkundig te laten checken welke omgevingsvergunningen u wel nu of niet nodig heeft en indien er inderdaad geen omgevingsvergunning noodzakelijk is, u dit door de betreffende gemeente schriftelijk te laten bevestigen.

Hierover kan Bouwkundig teken / adviesbureau Keuchen u dan ook uitgebreid adviseren.