Bestemmingsplan toets

Als u gaat (ver)bouwen is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan bij de betreffende gemeente te raadplegen. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening verplicht hun ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online.
Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk, via de website www.ruimtelijkeplannen.nl voor iedereen beschikbaar komen.

Het is niet eenvoudig bestemmingsplannen te beoordelen of een ruimtelijke onderbouwing op te stellen bij een vergroting van een bouwkavel of bij verbreding van de activiteiten.
Bouwkundig Teken / Adviesbureau Keuchen kan u hierbij assisteren en het op persoonlijke situaties toepassen.