Schetsontwerp


Bouwkundig Teken / Adviesbureau Keuchen weet wat nodig is

Als u plannen hebt om te gaan (ver)bouwen, terwijl er onzekerheid bestaat over de haalbaarheid van uw bouwplan en/of uw bouwplan nog niet tot in detail is uitgewerkt, is het mogelijk om op basis van eenvoudige/globale tekeningen en gegevens na te gaan of uw bouwplan kans van slagen heeft. Op deze manier is het mogelijk om er, zonder al te hoge kosten, achter te komen of uw bouwplan haalbaar is of niet.

Aan een schetsplan worden lagere eisen gesteld, maar uiteraard moet het wel compleet en deskundig genoeg zijn wil de gemeente het kunnen toetsen aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand. Bouwkundig Teken/adviesbureau Keuchen kan vlot een compleet schetsplan voor u maken dat u zo kunt voorleggen aan de betreffende gemeente.
Wij zorgen voor een compleet schetsplan dat u zo kunt aanleveren. Ons schetsplan bevat een situatietekening met daarop alle aanwezige bebouwing, diverse foto’s van de bouwlocatie en de omgeving, geveltekeningen van het bestaande en het nieuw gewenste of aan te passen bouwwerk en alle bestaande en nieuwe plattegronden.

Natuurlijk mag u pas bouwen wanneer u ook de voor uw bouwplan vereiste omgevingsvergunning heeft aangevraagd én deze aan u is verleend.