Bouwplantoetsing

Er is vaak veel onbegrip over de hoeveelheid gegevens die een Gemeente eist.
Maar u moet zich wel bedenken dat de Gemeente dit o.a. doet om u als niet bouwkundige te beschermen. Het is een extra controle die problemen moet voorkomen.

Om een (ver)bouwplan op de juiste wijze te toetsen aan de gemeentelijke bouwverordening, het Bouwbesluit 2003 en het bestemmingsplan, is specialistische kennis vereist.
Bouwkundig Teken / Adviesbureau Keuchen heeft op dit gebied door jarenlange ervaring een uitgebreide expertise opgebouwd.

Dit houdt in dat wij voor zowel particulieren als bedrijven een toetsing aan het bouwbesluit 2003 en/of bouwverordening kunnen verzorgen, alvorens een aanvraag omgevingsvergunning voor o.a. de activiteit bouwen bij de gemeente wordt ingediend, teneinde de doorlooptijd te minimaliseren en een eventuele weigering te voorkomen.