Aanvraag omgevingsvergunning


Bescheiden die horen bij een kwalitatieve aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen

Dit is uiteraard afhankelijk van de complexheid van uw plan. Voor een simpele aanbouw zijn er dan ook minder stukken nodig dan voor een geheel nieuw te bouwen woning of bedrijfspand.
De kracht van Bouwkundig Teken / Adviesbureau Keuchen ligt vooral in het vooraf goed te weten inschatten welke gegevens de gemeente wel of niet noodzakelijk acht, voor het kunnen verlenen van een bouwvergunning. Hierdoor kunnen dan ook de doorlooptijden tot een minimum beperkt worden.
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moeten tal van zaken op papier komen. De eisen waaraan het teken- en rekenwerk moet voldoen verandert continu.

Enkele stukken die behoren bij een bouwaanvraag en die wij voor u kunnen verzorgen

- Tekeningen met plattegronden en gevels waarop ook staat welke materialen gebruikt worden.
- Tekeningen met alle technische gegevens over wanden, vloeren, daken enz. maar ook verschillende details hoe e.e.a. gemaakt moet worden.
- Constructieve berekeningen van alle bouwkundige dragende elementen zoals vloeren, stalen balken, heipalen, kolommen enz.
- Daglichtberekeningen
- Ventilatie en spuicapaciteit berekeningen
- Energie Prestatie berekening
- Inrichting parkeervoorzieningen
- Brandveiligheid
- Riolering en hemelwaterafvoeren
- Gebruiksfuncties, verblijfsgebieden en verblijfsruimten
- Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorbtie