U heeft bouw- of verbouwplannen?

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Een nieuwe wet waar voortaan zowel bedrijven als particulieren mee te maken krijgen.

Bouwkundig teken /adviesbureau Keuchen kan voor u het hele of gedeeltelijke proces van

vergunningscheck
bestemmingsplan toets
schetsontwerp
bouwplantoetsing

tot en met het indienen van een aanvraag omgevingvergunning voor de activiteiten:
slopen, kappen, bouwen, planogisch gebruik etc. verzorgen. Zo kunt u zelf beslissen wat u zelf doet en wat u uitbesteedt.

Wij maken van te voren een zeer duidelijk overzicht van de te verrichten werkzaamheden voor uw bouwplan. Door onze compacte organisatie kunnen wij zeer scherpe tarieven hanteren.

Trouwens het eerste adviesgesprek is natuurlijk altijd vrijblijvend. Vele tevreden opdrachtgevers gingen u voor.